>>27. marec 2019


   >> promócia knihy 

    Zdravotná starostlivosť o raneného pri mimoriadnych udalostiach

>    #V stredu 27. marca 2019 slávnostne uviedol do života knihu “Zdravotná starostlivosť o raneného pri mimoriadnych udalostiach” náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky generálporučík Daniel Zmeko

    Autormi knihy sú dvaja členovia 5. pluku špeciálneho určenia - zdravotnícky inštruktor a starší zdravotník - a pani Dagmar Tomčányová.

    Promócia knihy bola súčasťou Medzinárodnej konferencie “POUČME SA Z MINULOSTI - LEŠŤ 2019”, ktorej organizátorom je Salus Vitalis v spolupráci s Ministerstvom obrany SR.

    Salus Vitalis združuje skúsených záchranárov za účelom poskytovania prvej pomoci. K ďalším činnostiam Salus Vitalis patrí aj pomoc pri likvidácii následkov mimoriadnych udalostí a živelných pohrôm…

    >> video z promócie

Video

    >> fotoalbum z promócie

© human 2 human, 2019